Lớp
12
300 bài giảng video theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hơn 10600 bài tập trắc nghiệm.
Hơn 2500 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 900 đề kiểm tra 15 phút, 155 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì/ môn có hướng dẫn giải.
53 bài giảng video.
Hơn 2200 bài tập trắc nghiệm và 450 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 150 đề kiểm tra 15 phút, 30 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Phần Giải tích 12, tiếp tục tìm hiểu một số ứng dụng của đạo hàm, lũy thừa. Làm quen các dạng toán mới về hàm số mũ và hàm số lôgarit, nguyên hàm – tích phân và tìm hiểu về tập hợp số phức. Phần Hình học lớp 12 sẽ tìm hiểu kiến thức về các khối đa diện, các khối tròn xoay cơ bản trong không gian.
‎41 bài giảng video.‎
Hơn 1800 bài tập trắc nghiệm và 700 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Phần "Cơ học", tìm hiểu về dao động điều hòa, sự hình thành của sóng cơ và sóng âm; các tính chất, đặc điểm cụ thể của từng loại sóng cũng như năng lượng của chúng.‎
Phần "Điện học", tiếp cận các kiến thức liên quan đến dòng điện xoay chiều như: đại cương về dòng điện xoay chiều, các mạch điện xoay chiều, truyền tải điện năng, máy biến áp, ...‎
Phần "Điện từ học", tìm hiểu quy tắc tạo ra và sử dụng sóng điện từ trong thông tin liên lạc. ‎
‎Phần "Quang học", tìm hiểu tính chất sóng và tính chất hạt của ánh sáng.‎
Phần "Hạt nhân nguyên tử" trình bày một số vấn đề cơ bản của hạt nhân: đặc trưng của hạt nhân nguyên tử, các phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân, ...‎
Chuyên đề Từ vi mô đến vĩ mô giới thiệu một số nét khái quát về thế giới vô cùng nhỏ bé...‎
31 bài giảng video.
Hơn 1100 bài tập trắc nghiệm và 250 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 90 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Xây dựng hoàn thiện phần Hóa học hữu cơ nhóm chức, tìm hiểu thêm hai nhóm chức: este (−COO-) và amin (−NH2, -NH-…).
Nghiên cứu về kim loại, các nguyên tố trong từng nhóm và hợp chất của chúng.
‎54 bài giảng video.‎
Hơn 900 bài tập trắc nghiệm và 350 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 150 đề kiểm tra 15 phút, 25 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Chương trình lớp 12 sẽ tiếp tục tìm hiểu văn học hiện đại Việt Nam ở giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX.‎
Ở phần Văn học nước ngoài, sẽ tiếp cận với những tác giả, tác phẩm quen thuộc như Sô-lô-khốp với Số phận con người, Lỗ Tấn với Thuốc, Hê-minh-uê với Ông già và biển cả,…‎
34 bài giảng video.
Hơn 1900 bài tập trắc nghiệm và 250 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 90 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Tìm hiểu về kiến thức di truyền học và các thuyết tiến hóa; mối quan hệ sinh thái giữa sinh vật với sinh vật, giữa sinh vật với môi trường.
‎25 bài giảng video.‎
Hơn 500 bài tập trắc nghiệm và 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 70 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Tìm hiểu lịch sử thế giới nửa sau thế kỉ XX, trật tự thế giới hai cực Ianta với chiến tranh lạnh; sự xác lập và sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới; ...‎
Tìm hiểu lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay: sự ra đời của Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, ...‎
35 bài giảng video.
Hơn 1000 bài tập trắc nghiệm và 650 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Cấu trúc chương trình Địa lí 12 gồm bốn phần lớn:
+ Địa lí tự nhiên Việt Nam: tìm hiểu về núi non, sông nước, sinh vật và các hiện tượng tự nhiên đặc trưng như khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, bão, thiên nhiên phân hóa,…‎
+ Địa lí dân cư Việt Nam nổi bật với những đặc điểm của con người nước ta thông qua tình hình phát triển, cơ cấu dân số, tình hình lao động – việc làm và quá trình đô thị hóa. ‎
+ Địa lí kinh tế tìm hiểu đặc điểm của sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp tới các ngành dịch vụ.‎
+ Chuyên đề ôn thi THPT Quốc gia gồm loạt chuyên đề về biểu đồ (biểu đồ cột, đường, tròn và miền, cách chọn đúng biểu đồ, các lưu ý quan trọng về biểu đồ), các tính toán trong Địa lí, chuyên đề về đọc Atlat Địa lí Việt Nam.‎
‎27 bài giảng video.‎
Hơn 800 bài tập trắc nghiệm và 50 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 60 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Chương trình Tiếng Anh lớp 12 phần lớn là các bài ôn tập. Cung cấp thêm một số bài giảng nhằm giới thiệu cho học sinh các điểm ngữ pháp mới như: nội động từ, ngoại động từ, ngữ động từ (gồm một động từ với một giới từ), mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian,... ‎