ĐĂNG KÝ

Đăng ký tài khoản ISS với những thông tin chính xác sẽ giúp chúng tôi xác nhận và liên lạc với bạn khi có các chương trình ưu đãi phù hợp với thông tin bạn cung cấp. Ngoài ra, bạn cũng được cập nhập các bài giảng, môn học mới nhất bạn quan tâm thông qua email.

XÁC NHẬN EMAIL

Sau khi bạn đăng ký tài khoản ISS, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email xác nhận tài khoản. Bạn vui lòng nhấp vào đường dẫn kích hoạt tài khoản trong email của chúng tôi. Nếu bạn không thấy email của ISS trong hộp thư đến, xin vui lòng kiểm tra hộp thư rác và đánh dấu email ISS không phải spam.