Trường hiện có 3 khóa học trực tuyến lớp 10 – 11 – 12 với đầy đủ nội dung của 8 môn học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Sử –  Địa –  Văn – Anh theo Chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Các em truy cập internet, qua máy vi tính và các thiết bị di động số thông dụng, mọi lúc mọi nơi, có thể  tìm hiểu trước các bài sẽ học hoặc ôn lại bài đã học, phát huy tính tích cực và chủ động tự học…

Hơn 800 bài giảng video

Hơn 25.800 câu trắc nghiệm
Hơn 4.000 câu tự luận

Các gia sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn tốt sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn tận tình
CÁC KHÓA HỌC PHỔ THÔNG

Một bài học với đầy đủ nội dung Lý thuyết – Thực hành
Xem Video


Giới thiệu

Hướng dẫn học