Bài kiểm tra giữa Học kì 2

- Bài giảng giúp cho các em học sinh tự rèn luyện và kiểm tra kiến thức, kỹ năng (bao gồm 5 câu tự luận).

- Trong phần bài tập tự luận cung cấp đầy đủ cho các em hướng dẫn giải chi tiết.

Giáo viên: N/A
Thời lượng: 00:00:33
Lượt xem: 73