Liên bang Nga (Phần 2)

Liên Bang Nga là nước có diện tích rộng lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục; một đất nước giàu tài nguyên, dân số đông. Liên Bang Nga là nước có tiềm lực lớn về khoa học và văn hoá. Nền kinh tế trải qua nhiều biến động trong thập niên 90 (thế kỉ XX) nhưng đang khôi phục lại vị trí cường quốc và có mối quan hệ truyền thống lâu bền với Việt Nam.

Giáo viên: Võ Thị Kim Hiệp
Thời lượng: 00:27:11
Lượt xem: 2649