Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Đông Nam Á là khu vực phát triển kinh tế năng động nhất trên thế giới. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ra đời và phát triển đã mang lại nhiều thành tựu cho các thành viên tham gia, trong đó có Việt Nam. Bài học giới thiệu với các em quá trình thành lập, mục tiêu, cơ chế hoạt động, những thành tựu và thách thức của ASEAN trong quát trình phát triển.

Giáo viên: Võ Thị Kim Hiệp
Thời lượng: 00:26:14
Lượt xem: 7252