Lớp
11
246 bài giảng video theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hơn 7700 bài tập trắc nghiệm.
Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 700 đề kiểm tra 15 phút, 155 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì/ môn có hướng dẫn giải.
53 bài giảng video.
Hơn 1500 bài tập trắc nghiệm và 400 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 150 đề kiểm tra 15 phút, 30 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Phần Đại số 11, ôn luyện về lượng giác và cách giải các phương trình lượng giác cơ bản. Tìm hiểu kiến thức mới: tổ hợp và xác suất, ứng dụng của Toán học vào các lĩnh vực trong cuộc sống.
Phần Giải tích 11 với những kiến thức về Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn, liên tục, đạo hàm… sẽ tạo tiền đề cho chương trình Giải tích lớp 12
Phần Hình học lớp 11, nghiên cứu lại các đối tượng: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vec tơ… trong không gian; mối quan hệ cơ bản của các đối tượng hình học trong không gian.
‎38 bài giảng video.‎
Hơn 1300 bài tập trắc nghiệm và 450 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Phần một “Điện học. Điện từ học”: Điện học tìm hiểu khái niệm điện tích, điện trường, dòng điện không đổi, các định luật, đại lượng chi phối dòng điện. Điện từ học tìm hiểu khái niệm cơ bản của từ trường, lực từ, cảm ứng từ, mối liên hệ giữa điện và từ thông qua hiện tượng cảm ứng điện từ.‎
Phần hai “Quang hình học”: là phần quang học nghiên cứu sự truyền ánh sáng qua các môi trường trong suốt và nghiên cứu sự tạo ảnh bằng phương pháp hình học.‎
32 bài giảng video.
Hơn 800 bài tập trắc nghiệm và 300 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 90 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Giới thiệu về ion, các nguyên tố thuộc nhóm IVA, VA và hợp chất của chúng. Đặc biệt, học sinh sẽ được tiếp cận với Hóa học hữu cơ (hợp chất chứa cacbon): ancol, anđêhit, axit, ...‎
‎44 bài giảng video.‎
Hơn 1100 bài tập trắc nghiệm và 150 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 130 đề kiểm tra 15 phút, 25 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Phần Văn học Việt Nam, học sinh được tìm hiểu phần còn lại của văn học trung đại và tiếp cận với nền văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám 1945.‎
Phần Văn học nước ngoài tiếp tục giới thiệu một số đoạn trích của các tác phẩm kinh điển của thế giới như: Rô-me-ô và Giu-li-ét, Những người khốn khổ, Tôi yêu em, Người trong bao…‎
26 bài giảng video.
Hơn 1100 bài tập trắc nghiệm và 150 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 70 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Sinh học 11 sẽ tìm hiểu về các đặc trưng của cơ thể sống: khả năng chuyển hóa vật chất và năng lượng, khả năng cảm ứng, khả năng sinh trưởng và phát triển, khả năng sinh sản.
‎16 bài giảng video.‎
Hơn 300 bài tập trắc nghiệm và 60 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 40 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Chương trình Lịch sử 11 sẽ tiếp tục cho học sinh thấy chặng đường phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ảnh hưởng của lịch sử dân tộc trong quá trình phát triển đó.‎
Lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX, Việt Nam trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.‎
15 bài giảng video.
Hơn 500 bài tập trắc nghiệm và 100 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 40 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Trọng tâm của chương trình Địa lí 11 là Địa lí kinh tế - xã hội thế giới.
+ Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới: tìm hiểu đặc điểm của nền kinh tế thế giới; các vấn đề mang tính toàn cầu; một số vấn đề của châu lục và khu vực;…
+ Địa lí khu vực và quốc gia giới thiệu và cung cấp kiến thức về các tổ chức kinh tế tiêu biểu như Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN); các nền kinh tế tiêu biểu của thế giới như Hoa Kì, Liên Bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc,…
‎22 bài giảng video.‎
Hơn 800 bài tập trắc nghiệm và 50 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 60 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Tiếng Anh lớp 11 ôn tập các mảng kiến thức khác của ngữ pháp tiếng Anh như: hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, động từ khiếm khuyết, đại từ,... ‎
Cung cấp một số kiến thức mới như câu điều kiện, câu tường thuật, mệnh đề quan hệ, câu chẻ, cấu trúc câu lược bỏ đại từ quan hệ,…‎