Lớp
10
226 bài giảng video theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hơn 7500 bài tập trắc nghiệm.
Hơn 1000 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 650 đề kiểm tra 15 phút, 155 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì/ môn có hướng dẫn giải.
38 bài giảng video.
Hơn 1600 bài tập trắc nghiệm và 400 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 30 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Về phần Đại số lớp 10, các em sẽ được củng cố và mở rộng những kiến thức từ cấp Trung học Cơ sở như: mệnh đề - tập hợp, hàm số bậc nhất - bậc hai, phương trình - hệ phương trình, bất đẳng thức - bất phương trình, cung và góc lượng giác công thức lượng giác.
‎39 bài giảng video.‎
Hơn 1500 bài tập trắc nghiệm và 500 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Phần "Cơ học", tìm hiểu các vấn đề: động học chất điểm, động lực học chất điểm, các dạng cân bằng của vật rắn, các định luật bảo toàn về động lượng và cơ năng.‎
Phần "Nhiệt học", tìm hiểu các vấn đề: cấu tạo div các quá trình của chất khí, cơ sở của nhiệt động lực học (sự chuyển thể, biến đổi năng lượng, biến đổi trạng thái vật chất, ...)‎
29 bài giảng video.
Hơn 700 bài tập trắc nghiệm và 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 80 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Cung cấp các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, cân bằng hóa học, liên kết hóa học và phản ứng oxi hóa – khử, tiếp cận các nguyên tố ở nhóm VIA và VIIA của bảng hệ thống tuần hoàn.
‎36 bài giảng video.‎
Hơn 700 bài tập trắc nghiệm và 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 100 đề kiểm tra 15 phút, 25 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Phần Đọc – hiểu văn bản, học sinh sẽ được giới thiệu các tác phẩm của văn học dân gian, văn học trung đại Việt Nam và văn học nước ngoài.‎
Phần Làm văn lớp 10 với các chuyên đề văn tự sự, nghị luận, thuyết minh.‎
15 bài giảng video.
Hơn 450 bài tập trắc nghiệm và 100 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 40 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Sinh học 10 sẽ giúp học sinh có cái nhìn chung nhất về các cấp độ của thế giới sống và đặc điểm của chúng; tìm hiểu đặc điểm cấu trúc và chức năng của tế bào - đơn vị cơ bản của sự sống và khám phá đặc điểm sinh học của nhóm sinh vật xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất: Vi sinh vật.
‎21 bài giảng video.‎
Hơn 550 bài tập trắc nghiệm và 50 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 60 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Tổng hợp kiến thức cả thế giới lẫn Việt Nam từ thời nguyên thủy đến tận thế kỉ XIX. Lịch sử Việt Nam được khắc họa từ thời nguyên thủy với sự ra đời của các quốc gia cổ: Văn Lang – Âu Lạc, Chăm pa, Phù Nam đến thời Bắc thuộc kéo dài 1000 năm và cuối cùng kết thúc ở những triều đại phong kiến độc lập.‎
26 bài giảng video.
Hơn 700 bài tập trắc nghiệm và 200 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.
Hơn 70 đề kiểm tra 15 phút, 10 đề kiểm 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.
Phần Địa lí tự nhiên: tìm hiểu kiến thức về bản đồ, Vũ trụ, các hệ quả sự vận động của Trái Đất, cấu tạo bên trong Trái Đất và đặc điểm các quyển, các quy luật của lớp vỏ địa lí.
Phần Địa lí kinh tế - xã hội: cung cấp những kiến thức chung về dân cư như dân số, phân bố dân cư và các hình thức quần cư; các loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trên thế giới, mối quan hệ giữa môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.
‎22 bài giảng video.‎
Hơn 950 bài tập trắc nghiệm và 80 bài tập tự luận có hướng dẫn giải.‎
Hơn 60 đề kiểm tra 15 phút, 20 đề kiểm tra 1 tiết và 10 đề kiểm tra học kì.‎
Chương trình tiếng Anh lớp 10 bắt đầu bằng những điểm văn phạm quen thuộc như thì, cách tạo lập câu tường thuật đối với dạng câu hỏi “Wh-“, mệnh đề quan hệ, cách phân biệt giữa “will” và “be going to”,... ‎