Từ trường của dòng điện

Xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua tồn tại một từ trường. Tại một điểm trong không gian đó, vectơ cảm ứng từ B phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp ta trả lời được câu hỏi trên.

Giáo viên: Nguyễn Đức Hoàng
Thời lượng: 00:26:43
Lượt xem: 2805