Từ thông. Cảm ứng điện từ

Ta đã biết rằng dòng điện gây ra từ trường. Ngược lại, từ trường có thể sinh ra dòng điện được hay không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài  "Từ thông. Cảm ứng điện từ".

Giáo viên: Nguyễn Đức Hoàng
Thời lượng: 00:36:14
Lượt xem: 7193