Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Để giải thích tính chất điện của các vật, các hiện tượng điện hằng ngày xung quanh chúng ta thì chúng ta phải dựa vào thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích có thể được vận dụng để giải các bài toán thú vị về điện. Vậy thuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích có nội dung như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung trên thông qua bài học ngày hôm nay.

Giáo viên: Đặng Văn Điệp
Thời lượng: 00:38:28
Lượt xem: 13621