Thấu kính mỏng (Phần 2)

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát các dạng bài tập liên quan đến thấu kính mỏng mà chúng ta đã học ở bài trước. Các em sẽ vận dụng và rèn luyện để nhận biết được tính chất của vật và ảnh qua một thấu kính.

Giáo viên: Lê Thịnh
Thời lượng: 00:38:35
Lượt xem: 2770