Thấu kính mỏng (Phần 1)

Thấu kính là bộ phận cơ bản của hầu hết các dụng cụ quang quan trọng: máy ảnh, kính hiển vi, kính thiên văn,... Để có được các tính năng tối ưu, người ta thường ghép nhiều thấu kính thành hệ thấu kính. Trong bài học này, ta sẽ tìm hiểu về thấu kính mỏng, bổ sung cho những điều đã học ở lớp 9.

Giáo viên: Lê Thịnh
Thời lượng: 00:26:00
Lượt xem: 2650