Suất điện động cảm ứng. Tự cảm

Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một mạch kín (C) chứng tỏ tồn tại một nguồn điện trong mạch đó. Suất điện động của nguồn này được gọi là suất điện động cảm ứng. Vậy làm cách nào ta xác định một cách định lượng được suất điện động cảm ứng này? Và cũng trong bài học này ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loại hiện tương cảm ứng điện từ đặc biệt là hiện tượng tự cảm.

Giáo viên: Nguyễn Đức Hoàng
Thời lượng: 00:31:34
Lượt xem: 7835