Mắt (Phần 1)

Mắt là bộ phận thu nhận ánh sáng giúp người nhìn thấy mọi vật xung quanh. Mắt là hệ quang học hết sức phức tạp và tinh vi. Mắt có cấu tạo quang học như thế nào? Mắt có thể mắc những tật gì và cách khắc phục ra sao? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu bài Mắt.

Giáo viên: Lê Thịnh
Thời lượng: 00:34:37
Lượt xem: 2369