Lực Lo-ren-xơ

Ta biết rằng, dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron. Vậy khi dây dẫn được đặt trong một từ trường thì các điện tích chuyển động trong dây dẫn có chịu tác dụng của lực từ hay không? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em trả lời được câu hỏi này.

Giáo viên: Nguyễn Đức Hoàng
Thời lượng: 00:29:33
Lượt xem: 5155