Kính lúp

Trong nhiều trường hợp, con người muốn quan sát các vật thể, các chi tiết nhỏ hơn giới hạn mà năng suất phân li của mắt cho phép. Như: người thợ đồng hồ muốn quan sát các bộ phận của đồng hồ đeo tay, chuyên viên phòng thí nghiệm sinh học muốn quan sát các tế bào, các hồng cầu,... Lúc đó những người này sẽ sử dụng đến sự hỗ trợ của kính lúp. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Kính lúp.

Giáo viên: Lê Thịnh
Thời lượng: 00:26:50
Lượt xem: 3187