Dòng điện trong kim loại

Trong các bài trước, ta đã nói dòng điện trong kim là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron. Như tất cả các vật liệu khác, kim loại cũng do các nguyên tử liên kết với nhau tạo nên. Nguyên tử lại có hạt nhân và các êlectron, vậy các êlectron có đặc điểm gì và chi phối tính chất của dòng điện trong kim loại như thế nào? Đó là nội dung của bài học này.

Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Phương
Thời lượng: 00:13:48
Lượt xem: 5342