Dòng điện trong chất khí và trong chân không

Khi trời chuẩn bị mưa, ta luôn nghe thấy tiếng sét kèm theo là những tia sét sáng rực trên nền trời. Các tia sét có được xem là dòng điện không? Các tia sét đó tạo ra trong điều kiện nào? Qua bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu được bản chất của tia sét và những hiện tượng thú vị khác về dòng điện.

Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Phương
Thời lượng: 00:16:55
Lượt xem: 4475