Định luật Ôm đối với toàn mạch

Chúng ta đã được học về định luật Ôm cho đoạn mạch, mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó. Như vậy, đối với một mạch điện hoàn chỉnh thì có được quy định bởi định luật Ôm hay không? Và nếu có thì công thức định luật Ôm cho toàn mạch đó sẽ như thế nào?
Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề trên thông qua nội dung bài học này.

Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Phương
Thời lượng: 00:22:47
Lượt xem: 6038