Điện trường (Phần 1)

Chúng ta biết rằng các vật mang điện có thể tương tác với nhau ngay cả khi giữa chúng có khoảng cách, thậm chí giữa chúng là môi trường chân không. Vậy thì môi trường nào làm cho chúng có thể tương tác với nhau được? Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về điện trường, những tính chất cũng như đặc điểm của điện trường.

Giáo viên: Đặng Văn Điệp
Thời lượng: 00:37:38
Lượt xem: 4073