Điện năng. Công suất điện

Hằng ngày, năng lượng điện được sử dụng để chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác như: Nhiệt năng, cơ năng, quang năng... Phần năng lượng điện được tiêu thụ bởi các dụng cụ điện được gọi là điện năng tiêu thụ. Vậy phần điện năng tiêu thụ này được quy định bởi công thức nào? Qua bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung về điện năng tiêu thụ và công suất điện.

Giáo viên: Huỳnh Thị Kim Phương
Thời lượng: 00:19:33
Lượt xem: 3116