Công của lực điện. Điện thế và hiệu điện thế

Lớp 10 chúng ta đã học, công của trọng lực được biểu diễn bằng hiệu thế năng hấp dẫn. Trong trường hợp, một điện tích chuyển động trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường, thì điện trường thực hiện công. Vậy công của lực điện trường được biểu diễn qua các đại lượng nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài Công của lực điện. Điện thế và hiệu điện thế.

Giáo viên: Đặng Văn Điệp
Thời lượng: 00:54:17
Lượt xem: 4607