Bài tập áp dụng định luật Cu-lông

Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu lí thuyết về định luật Cu-Lông. Trong bài học này chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài toán liên quan tới việc áp dụng định luật Cu-Lông. Cụ thể là các dạng toán như: Lực tương tác giữa hai hay nhiều điện tích điểm, định luật bảo toàn điện tích, điều kiện cân bằng của một điện tích điểm.

Giáo viên: Đặng Văn Điệp
Thời lượng: 01:00:06
Lượt xem: 27482