Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước 19/12/1946

Sau cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng với sự sáng suốt, khôn khéo trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Chính phủ mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đã từng bước khắc phục khó khăn chuẩn bị sẳn sàng cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

Giáo viên: Nguyễn Tiến Vinh
Thời lượng: 00:20:03
Lượt xem: 4293