Vật liệu polime

Keo, cao su, tơ, chất dẻo… là những vật liệu polime. Chúng có ứng dụng như thế nào, chúng ta hãy tìm câu trả lời thông qua bài giảng. Mỗi loại, chúng ta tìm hiểu những hợp chất tiêu biểu, người học cần viết được công thức và trình bày được cách điều chế các hợp chất đó.

Giáo viên: Nguyễn Thị Tòng
Thời lượng: 00:45:56
Lượt xem: 2521