Dãy điện hoá của kim loại

Cặp oxi hóa gồm ion và nguyên tử của cùng nguyên tố. Các cặp oxi hóa của các nguyên tố được sắp xếp theo quy luật nhất định tạo thành dãy điện hóa. Dãy điện hóa có ý nghĩa gì trong phản ứng? Các bài tập áp dụng cuối bài giúp người học rèn luyện kĩ năng sử dụng dãy điện hóa để dự đoán chiều hướng phản ứng.

Giáo viên: Nguyễn Hữu Tài
Thời lượng: 00:28:09
Lượt xem: 4685