Amoniac và muối amoni

Dung dịch amoniac làm quỳ tím chuyển màu và nitơ có số oxi hóa -3 thấp nhất, như vậy amoniac thể hiện những tính chất gì? Muối amoni có tính chất như thế nào. Bài giảng lần lượt trình bày các vấn đề trên, các hình ảnh minh họa giúp học sinh biết được các quy trình sản xuất và các ứng dụng của hai hợp chất trên trong thực tế.

Giáo viên: Đào Ái Hương Giang
Thời lượng: 00:39:04
Lượt xem: 4173