Axit sunfuric và muối sunfat

Axit sunfuric không chỉ là axit mạnh mà còn là chất oxi hóa mạnh có nhiều ứng dụng và xuất hiện trọng nhiều dạng bài tập. Trong bài giảng, giáo viên từng bước giúp các em tìm hiểu tính chất hóa học phức tạp của axit sunfuric thông qua các thí nghiệm, ví dụ minh họa và bài tập áp dụng. Các em cần chú trọng bài học này bởi lượng kiến thức nhiều và có nhiều dạng bài tập liên quan.

Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Vi
Thời lượng: 00:53:58
Lượt xem: 4017