Vấn đề toàn cầu hoá

Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa các nền kinh tế, đồng thời tạo ra những động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới. Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu cần phải chung tay cùng giải quyết như: bùng nổ dân số, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường,...

Giáo viên: Võ Thị Kim Hiệp
Thời lượng: 00:30:26
Lượt xem: 5422