Trung Quốc (Phần 2)

Công cuộc hiện đại hoá năm 1978 mang lại nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế Trung Quốc. Những thành tựu về kinh tế được thể hiện như thế nào? Em biết gì về mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam? Bài học này sẽ trả lời các vấn đề trên.

Giáo viên: Võ Thị Kim Hiệp
Thời lượng: 00:27:55
Lượt xem: 2166