Khái quát nền kinh tế xã hội thế giới

Các nước trên thế giới được xếp vào những nhóm khác nhau, với sự tương phản rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, chuyển dần nền kinh tế thế giới sang một giai đoạn phát triển mới, gọi là nền kinh tế tri thức.

Giáo viên: Võ Thị Kim Hiệp
Thời lượng: 00:23:56
Lượt xem: 5178