Hàm số liên tục

Hàm số như thế nào được gọi là liên tục, như thế nào được gọi là gián đoạn? Qua bài học này sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi trên và ứng dụng nó vào trong việc giải toán.

Giáo viên: Nguyễn Thị Như Hằng
Thời lượng: 00:28:52
Lượt xem: 3676