Cấp số nhân

Tương tự như cấp số cộng, cấp số nhân cũng là dãy số có tính chất đặc biệt và có nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Bài học này sẽ giúp các em biết cách áp dụng lĩnh vực toán học vào cuộc sống.

Giáo viên: Trần Văn Thanh
Thời lượng: 00:31:48
Lượt xem: 6651