Dành cho học sinh Trung học phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học

Chủ động tự học mọi lúc mọi nơi
với website học trực tuyến
thpt.education

Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa lý – Tiếng Anh

Học sinh tìm hiểu trước các bài sẽ học hoặc ôn luyện lại bài đã học, làm cho việc học bài trong sách giáo khoa và bài vở trên lớp trở nên ‘Học dễ hơn – Hiểu bài hơn’

Nguồn: Internet

Nội dung đầy đủ theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cung cấp đủ học liệu để học sinh chủ động học tập nắm vững kiến thức từng bài học, vượt qua các bài kiểm tra và kỳ thi THPT Quốc gia – Đại học

Bài học trực tuyến là sản phẩm giáo dục tích hợp công nghệ với lượng kiến thức phong phú sinh động, minh họa trực quan hấp dẫn bởi hiệu ứng công nghệ âm thanh hình ảnh, hoạt động trên nền tảng công nghệ Internet.

Trong mỗi bài học, học sinh học bài qua 'Video Bài giảng', nắm vững cốt lõi qua ‘Tóm tắt bài giảng’ và làm bài 'Kiểm tra kiến thức', thực hành nâng cao kỹ năng qua ‘Bài tập trắc nghiệm - tự luận – kiểm tra 15’, các bài kiểm tra 1 tiết - học kỳ, bổ sung kiến thức qua 'Tài liệu đọc thêm' và từ vựng tiếng Anh chuyên môn qua 'Thuật ngữ Việt-Anh'.

Đăng ký học

thpt.education website học trực tuyến dành cho Học sinh Trung học Phổ thông,
Giáo dục thường xuyên, Thí sinh ôn thi THPT Quốc gia – Đại học
Lớp 10 – Lớp 11 – Lớp 12
8 môn Toán học – Vật Lý – Hóa học – Sinh học – Ngữ Văn – Lịch Sử - Địa Lý – Tiếng Anh

đăng ký học ngay